Přeskočit na hlavní obsah

Představení hry: ENEMY ACTION : Ardennes

Bitva o výběžek je zpracována v mnoha filmových adaptacích, počítačových hrách a snad nejvíc ve válečných deskovkách. Asi nemá smysl je zde všechny jmenovat (ani nevím, jestli bych to dokázal), za všechny bych asi jmenoval jednu z těch nejlepších - Ardennes '44 od Marka Simonitche. Enemy Action : Ardennes (dále už jen EA:A) je oproti ostatním specifická v tom, že umožňuje hrát sólo jak za německou stranu, tak i za spojence, ale k dispozici je i hra 2 hráčů proti sobě. Jinými slovy dokázal autor John Butterfield vměstnat do jedné krabice vlastně 3 hry. A protože sólo za Němce a spojence se výrazně liší, máme tu 3 hutná pravidla a 3 papírové mapy pro každý typ hry. John Butterfield je ve světě solitérních válečných velkou postavou. Jeho herní systémy jsou (alespoň dle mého názoru) neuvěřitelně propracované, snaží se jít opravdu do hloubky a postihnout pokud možno všechny atributy daného konfliktu. To pochopitelně s sebou přináší pro někoho možná nestravitelný systém značné "obsluhy" hry, která není úplně jednoduchá. Znám pár hráčů, kteří tento způsob nemají rádi a je to pro ně prostě víc práce než hraní. Ono totiž přeci jen tato hra má pravidla na 52/68/72 stran podle toho, zda jde o hru 2 hráčů, sólo za Němce nebo sólo za spojence. V dnešním článku se zaměřím na solitérní část a to konkrétně za Němce. Autor sám doporučuje jako první tuto variantu, mělo by jít o trochu lehčí hru než je hra za spojence.

Dostatečně velká krabice
Zadní část krabice

HITLEROVA PROTIOFENZÍVA

V prosinci 1944 se povedlo Hitlerovi shromáždit na linii tzv. Západního valu značné množství jednotek, které se nepodařilo spojencům odhalit a 16. prosince dal příkaz k protiútoku. Úkol prorazit nepřítelovy linie dostaly 5. tanková armáda pod velením generála Dietricha a 6. tanková armáda (Manteuffel) s podporou 7. armády generála Brandenberga. Protiútok, jak je známo z historie, byl opravdu překvapivý a v první fázi i úspěšný. Došlo k vytvoření klínu až do hloubky 80 kilometrů a spojencům trvalo dlouho, než si uvědomili rozsah německé protiofenzívy. Celá tzv. Bitva o Rýn dnes má spoustu atributů, které jsou pro ni charakteristické. Klíčová bitva o Bastogne, problémy se zásobováním, krutost německých jednotek (Malmédský masakr), silná zima atd. Řadu z těch aspektů se Butterfieldovi povedlo do hry implementovat a díky tomu se už dnes hra řadí mezi legendy solitérního válčení.

Část mapy při úvodním rozestavení
(vlevo dušení potrava)

Bastogne


Hra za Němce vloží na hráčova bedra zodpovědnost za ovládání jednotek zmíněných tří armád. Proti němu budou stát zpočátku trochu prořídlé jednotky spojenecké 1. a 3 americké armády (s pomocí slavného XXX. britského sboru), ale s postupem času bude výrazně přibývat posil, které budou "zalepovat" díry vzniklé průlomem. 

JAK SE TO HRAJE

Ač hra dle obrázků může budit dojem, že jde o klasickou žetonkovku, jde v jádru o kartami řízenou hru. Prostřednictvím odehrané karty se na německé straně určuje, jaké jednotky budou v akci, které rezervní jednotky se přesunou na frontu, zda se opraví most, odstraní zátaras, vylepší pozici na okupovaném políčku, ale také jaká taktika se použije v boji. Mezi žetonky totiž nenajdete žádnou artilerii, ta je nahrazena právě použitím některých taktik spojených s kartou. Podobné to je i s leteckou podporou u spojenců (bohužel letadla na žetoncích také nenajdeme). Během tahu spojenecké armády pak se jedná především o umístění posil, na což je poměrně sofistikovaný algoritmus, jenž se snaží udržet pokud možno spojenou linii s cílem neumožnit nepříteli lehký průlom. Spojenecké jednotky ale samozřejmě provádí také přesun a/nebo útoky, řada karet také spouští různé události.

Ukázka spojeneckých akčních karet

Ukázka spojeneckých karet povelů

Ukázka německých karet povelů

HERNÍ MAPA

Mapa zobrazuje poměrně velkou část oblasti Ardén, přičemž na východním okraji je zřetelně vidět tzv. Západní val, kde jsou na začátku soustředěné jednotky a odkud Němci vyrážejí do protiútoku. Na mapě jsou na obou okrajích (východním i západním) označeny vodorovné linie fungující v prvních dnech bitvy jako restriktivní hranice pro přesuny jednotlivých armád, které je nutno dodržovat. Pro vítězství ve hře je potřeba získávat vítězné body. Jednou z možností získání těchto bodů je obsazení míst na mapě, kde je zobrazen počet VB. Pěkným příkladem je třeba známé městečko Bastogne s 5 VB, které navíc obsahuje i zdroje paliva, o něž budou Němci usilovat. Herní plán pro hru za Němce má navíc na některých polích zobrazená čísla ve oranžovém kolečku. Tato slouží pro určení deployovaných jednotek spojenců a také pro pokládání silničních zátarasů. Naopak každé políčko obsahuje řadu šipek, které zase pro změnu hrají roli při postupech a ústupech jednotek spojenců. Jako na každé mapě válečné žetonkovky jsou i zde zobrazeny různé druhy terénů s nejrůznějšími postihy/bonusy pro pohyb a útok. Speciální roli v této hře hrají mosty. Obě strany totiž mohou využít možnosti mosty zničit nebo opravit či postavit nové. Jedná se o poměrně důležitý herní prvek, který může zabrzdit dobře rozjetý útok, protože je rozdíl, zda se překračuje řeka bez mostu či s ním.

Na herním plánu jsou také další oblasti, které slouží pro obsluhu hry. V první řadě je to prosincový kalendář od 16. do 29.12, kam se umisťují žetonky s posilami, které budou k mání v daný den. Na kalendáři jsou také další informace z nichž určitě nejdůležitější je informace podmínkách pro vítězství nebo o podmínkách, která hráč musí splnit, jinak prohrál.

Kalendář s rezervními jednotkami
Prostor na mapě pro další žetonky a karty

Pod kalendářem je ukazatel vítězných bodů, boxy pro rezervní jednotky (na toto místo se přesouvají jednotky z kalendáře), eliminované jednotky a další speciální jednotky. Poslední částí na pravé straně pak jsou místa pro akční a příkazové spojenecké karty. Autoři také neopomněli dát hráči jednoduchou legendu pro terény a typy žetonků, což výrazně zkracuje hledání na pomocných kartách. 

POMOCNÉ KARTY

Asi je logické, že u takto velké hry bude pomocných archů více. Pro hru za Němce jsou k dispozici 4. První slouží ke správě příkazových karet, které jsou dostupné. Druhý aršík je oboustranný a vysvětluje schematicky na jedné straně symbolik na kartách a žetoncích, na druhé straně pak v pěkné tabulce terénní prvky se všemi důležitými informacemi. Pod obrázky pak je ještě stručný souhrn některých prvků hry (limit žetonků, co je strategický přesun atd.). No a poslední 2 archy jsou rozvírací a oboustranné. Takže to znamená 4 strany pro každý arch. Zde jsou už jen textové informace (až na jednu výjimku v podobě jakéhosi flowchartu pro deployment spojeneckých jednotek), shrnutí všech pravidel do zjednodušené formy. Bez těchto archů se zpočátku asi neobejdete. Já si třeba navíc ještě vytiskl na stránkách BGG další výtah pravidel, který vytvořili už zkušení hráč EA:A a který vřele doporučuji.

Pomocné archy pro hru za Spojence
Pomocné karty pro hru za Němce

Karta s informace o terénu

JAK VYPADÁ TAKOVÝ JEDEN DEN V ARDÉNÁCH?

Dříve než zkusím popsat běžný den ve hře, je třeba zmínit, že autor připravil řadu speciálních pravidel, která platí pouze v prvních několika dnech. Důvodem je podpora německého útoku tak, aby simulovala úspěch první fáze ofenzívy. Řada standardních pravidel tak začíná platit třeba až od 17., 19. nebo 20. prosince. Proto se bude můj zjednodušený popis týkat pozdějšího prosincového dne. Přestože nechci zabíhat do příliš velkých detailů v pravidlech, zmíním tu ještě jeden specifický prvek hry - Zone of Control. Každá jednotka, která není významně poškozená, uplatňuje nad všemi bezprostředně sousedními políčky jakousi "kontrolu". Tato kontrola se projevuje při pohybu jednotek druhé strany. Jakmile totiž vstoupí do jednoho z těchto políček nepřátelská jednotka, musí svůj pohyb zastavit. Jak jsem psal o několik odstavců výše, pravidla pro umisťování rezerv nebo přesun spojeneckých sil často zohledňuje tento tzv. ZOC a snaží se dostat své síly do pozic tak, aby případný nepřátelský výpad byl takto zastaven pokud možno podél celé linie frontu.

Pohled na celou mapu po rozestavení jednotek

I. Fáze rezerv

Žetony z kalendáře pro daný den se přesunou do boxů pro rezervní jednotky odkud je bude možné posílat na frontu.

II. Fáze přípravy karet

Hráč připraví balíček karet, který budou tvořit primární karty (karty, které jsou k dispozici vždy), dále karty, které vstupují do hry až v daný den a nakonec karty, které zbyly z předchozího dne. Z takto vytvořeného balíčku si hráč vezme do ruky 6 karet, které má pro celý den k dispozici. Jednodušším způsobem se připraví také balíčky příkazových (nebo chcete-li povelových) a akčních karet pro spojence. I zde vchází do hry nové karty až od určitého dne.

III. Fáze zásobování

Počínaje 21.prosincem se v Ardénách umoudřilo počasí, takže spojenci měli možnost leteckého průzkumu a bombardování. Ve hře je tento prvek představován otočením příkazové karty spojenců a v případě, že je na ni příkaz Airpower (nebo jde o kartu armády či skupiny armád), musí se hráč zbavit jedné karty z ruky (té s nejvyšší hodnotou). V této fázi je možné zahrát z karty událost Bridge Engineers pro opravu mostu či postavení mostu nového.

Třetím krokem je určení stavu zásobování všech německých jednotek. Pokud je jednotka nedostatečně zásobena, přechází do stavu Low Supply. Pokud při dalším ověřování nedojde k napravení situace, přepne se jednotka do stavu Out of Supply. Oba stavy mají logicky postihy, které mohou vyvrcholit i tím, že jednotka nemůže útočit nebo útočník bude při souboji mít o jeden chit-pull žeton víc apod. Pokud jednotka, která je Out of Supply neprojde v další ověřovací fázi zásobování, následuje stav izolace, kde těch postihů už je velké množství.

Po kontrole zásobování a umístění žetonů s označením nedostatku zásob dochází k odstranění žetonů blokace/zátarasu cest. Poslední krokem v této fázi je prohlídka karet v ruce, zda některé z nich neurčují formace (a tím pádem i jednotky), které budou mít příznak nedostatku paliva. To se týká mechanizovaných jednotek.

Jižní úsek fronty se 7. armádou
(s žetonky pro odpálený most)

Panzer Lehr divize z 5.tankové armády
připravena k útoku

IV. Fáze provedení akcí

Zde leží jádro celé hry. Hráč opakuje jednotlivé tzv. impulzy dokud součet bodů na odehraných kartách nepřekročí (nebo není shodný) s hodnotou uvedenou na kalendáři pro daný den (tzv. Allied Command Level). V rámci jednoho impulzu hráč pomocí karty buď:

 • aktivuje všechny jednotky ve formaci (to může být armáda, sbor nebo divize) nebo
 • aktivuje jednu jedinou, ale libovolnou jednotku na mapě, nebo 
 • aktivuje tzv. Kampfgruppe (což je několik jednotek i třeba z více formací kolem jednoho ohniska v určité vzdálenosti) nebo
 • provede nasazení posil uvedených na formaci na kartě z boxu rezerv na herní mapu nebo
 • doplní jednotky, které utrpěly ztráty (každá jednotka má jeden nebo více "životů", které je možné v této fázi doplnit, což v praxi znamená otočení žetonku nebo použití stejného žetonku s větším počtem teček alias životů) nebo
 • zahraje událost na příkazové kartě  

Jakmile je alespoň jedna jednotka z formace aktivována, přichází konečně čas na to s jednotkami posouvat po mapě a útočit na nepřítele. Jednotky, které neútočí, ale byly aktivovány, se mohou zakopat a vylepšit svou pozici. Poté, co jsou odehrány všechny impulzy v rámci dne, dobere si hráč karty z balíčku (do počtu 6) a provede impulz za spojence. Otočí se vrchní karta z balíčku příkazových karet a podle pořadí priorit se provede jeda z následujících akcí:

 1. speciální událost (pokud je tato událost pro daný den)
 2. vysazení jednotek (pokud v boxu pro rezervní jednotky jsou jednotky uvedené na kartě) - toto je pravděpodobně nejnáročnější část, protože jsou 2 metody pro nasazení a je potřeba zohlednit řadu podmínek pro velké potencionální množství políček pro umístění
 3. uspíšení rezerv (dřívější přesun jednotek z kalendáře do boxu pro rezervní jednotky)
 4. doplnění jednotek se ztrátami
 5. aktivace jednotek a provedení akcí (přesuny, boje)
 6. zahrání události na příkazové kartě

Impulzy za německou a spojeneckou stranu se opakují, dokud nedojde k vyčerpání všech karet z balíčku.

V. Fáze konce dne

V této fázi se může rozhodnout o výhře/prohře, pokud je na kalendáři pro daný den uvedena podmínka pro výhru nebo minimální podmínka pro pokračování ve hře. Pokud nedojde k ani jednomu, provede se již jen údržba. Vrátí se všechny chit-pull žetony použité při soubojích do kalíšku, odstraní se z mapy žetony Dispersed a Out of Fuel a nakonec se posouvá ukazatel dne na další den. 

SOUBOJE

Určitě bude zajímavé popsat si souboje, protože ty jsou kořením této hry. Využívají totiž relativně nového přístupu k řešení bojů - tzv. chit pull žetony. Je jich celkem 60 a jsou na nich jednak podmínky za nichž se výsledek aplikuje (např. pouze když je terén silnice a les nebo pouze pokud je přesila větší než 3:1 atd.) a pak samotný výsledek, což je číselné poškození pro útočníka nebo obránce či pro obě strany. Následující zjednodušený popis se týká útoku za německou stranu.

Jako první se určí cíl a útočící jednotky. Hráč pak může zahrát z ruky karty se soubojovými taktikami, které mohou modifikovat počty žetonů. Následně je otočena vrchní karta z balíčku spojeneckých příkazových karet a případně uplatněna soubojová taktika z této karty. A teď přichází na řadu tahání žetonů z kalíšku. Jejich počet určuje celkový počet "teček" (alias životů) na bránících se jednotkách. Vytažené žetonky, u nichž není splněna podmínka, se dají stranou a hráč se na základě výsledku těch, které lze aplikovat, rozhodne, zda chce pokračovat v tahání dalších žetonků. Pokud hráč takto rozhodne, musí ale vylosovat tolik žetonků, kolik jich zbývá do maxima, přičemž maximum je určeno počtem útočících jednotek (s výjimkou těch, které mají svou sílu na žetonku v hranatých závorkách). Poté se sečtou číselné hodnoty na žetoncích pro útočníka a obránce a aplikují se nejrůznější modifikátory, jejichž výčet si myslím nyní není třeba uvádět. 

V případě zásahů se nejprve aplikuje poškození na bránící se spojenecké jednotky. Zde funguje algoritmus, podle něhož se buď sníží "život" určené jednotce nebo se provede ústup, který je opět řízen podle pravidel. Ustoupit je možno maximálně o 2 pole, pak už jen ztráty "kytičky". U útočící německé jednotky je povinnost první zásah vždy realizovat jako snížení "zdraví" jednotky. Nelze tedy ustoupit. To je možné až v případě dalšího zásahu. V případě ústupu obránců je možné za určitých podmínek provést následný přesun na políčko (advance after combat), které obránce opustil a u mechanizovaných jednotek je dokonce  povolen přesun o 2 pole.

Celková zásoba žetonků + 1 kostka
Ukázka chit-pull žetonků při soubojích

 

 

ZÁVĚR

Vzhledem k obsáhlosti pravidel není možné a ani vhodné rozebrat všechny herní mechanismy do detailů. Ono bude pro mě asi i docela složité nějakým smysluplným způsobem udělat ukázkovou partii. EA:A je v každém případě unikátní hra, vlastně 3 hry v jednom balení. Je důležité upozornit, že se jedná o první díl zamýšlené série. V článku o novinkách od Compass Games jsem nedávno psal o druhém dílu s podtitulem KHARKOV, který by měl být v prodeji snad v létě 2021. Tak trochu si tajně dělám naděje, že třeba David z Fox in the Box by tento druhý díl mohl vydat v češtině...No jen jsem se zasnil. Musím ale přidat také jeden zápor hry a tím je cena hry. Ta přesahuje 3500 Kč a přitom komponenty nejsou tak úplně top. Papírové mapy mají tendenci se v místech ohybu třepit a opotřebovávat a žetony jsou sice pěkně ilustrované, ale docela tenké, což někomu nemusí vyhovovat. Celkově ale ke komponentům další výtku nemám. Pravidla mi přišly dobře uspořádané s netradičně bohatou ilustrací především příkladů. Přesto ale došlo k relativně většímu množství chybiček, které řeší errata. Zaregistroval jsem případy, kdy lidé měli špatně vytištěné žetonky. To ale nebyl můj případ. V každém případě se jedná o titul, který by neměl chybět v poličce opravdového fanouška válečných her.

Pravidla pro 3 hry
Mapy pro hru 2 hráčů
a pro sólo za Spojence


 
Designer John Butterfield
Rok vydání 2015
Vydavatel Compass Games
Počet hráčů 1-2

Komentáře

 1. Paráda, Bitva o výběžek je jedna z mých nejoblíbenějších z WW2. Nepochybně jsi viděl klasický film Bitva v Ardenách, který mám taktéž ve velké oblibě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Diky. Ano film jsem viděl,i řadu dalších dokumentů i tak knížka na jedné fotce byla výborná. Prostě mé oblíbené téma.

   Smazat
 2. Chápu, že jsou to vpodstatě tři hry v jedné, ale ta cena to zabíjí. Ale chtěl bych bych jí ne, že ne.

  OdpovědětSmazat

Okomentovat